Termeni și Condiții

1. INTRODUCERE

Prezentul regulament stabileşte condiţiile generale cu privire la comerţul electronic desfășurat de către Perfect Beauty Face SRL, iar prevederile prezentului regulament sunt reglementate de legislaţia în vigoare a R. Moldova privind comerţul electronic.

Acest site www.beznosschool.md este o proprietate Perfect Beauty Face SRL, cod fiscal: 1018600037842, înregistrată la IP “Agenţia Servicii Publice”, cu sediul juridic în mun. Chişinău, str. Petru Zadnipru 9, of.1.

Prezentele condiţii reprezintă cadrul general potrivit cărora se desfăşoară activitatea de comerţ electronic la distanţă/online, cuprinse într-un sistem de vânzare organizat de Perfect Beauty Face SRL. Aceste condiţii de comerţ electronic se pot realiza inclusiv prin încheierea unui contract electronic de vânzare-cumpărare la distanţă, asupra cărora prin comanda efectuată după comunicarea electronică comercială din partea vânzătorului, consumatorul persoană fizică îşi exprimă expres şi neviciat consimţământul cu privire la încheierea la distanţă a contractului, prin plasarea comenzii.

Condiţiile generale se aplică şi persoanelor juridice, în condiţiile diferenţierii pe care legislaţia Republicii Moldova o reglementează. În aceeaşi măsură, prin comanda plasată, persoanele juridice îşi manifestă consimţământul neviciat cu privire la clauzele contractului de vânzare-cumpărare la distanţă prevăzute în prezentele condiţii generale şi stipulate în legislaţia Republicii Moldova.

Prin utilizarea acestui site, utilizatorii/cumpărătorii declară că sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament. Accesând şi utilizând site-ul www.beznosschool.md, utilizatorii şi cumpărătorii acceptă fără limitări sau calificări prezentele prevederi. Dacă nu sunt de acord sau nu acceptă, fără limitări sau calificări, condiţiile acestui Regulament, utilizatorii/cumpărătorii urmează să părăsească acest site.

2. NOŢIUNI UTILIZATE

VÂNZĂTOR: Perfect Beauty Face SRL, cu sediul juridic în mun. Chişinău,str. Petru Zadnipru 9, of.1, cod fiscal: 1018600037842.

UTILIZATOR: orice persoană fizică sau juridică care vizitează şi/sau interacţionează cu site-ul www.beznosschool.md;

CUMPĂRĂTOR: orice persoană fizică sau juridică care plasează o comandă pe site-ul www.beznosschool.md şi acceptă termenii şi condiţiile prezentului regulament;

CONSUMATOR: orice persoană fizică care intenţionează să comande sau să cumpere bunuri pentru necesităţi personale;

VÂNZARE LA DISTANŢĂ A BUNURILOR: procedeu de vânzare a bunurilor, prin comanda bunurilor sau serviciilor prin intermediul mijloacelor de comunicare şi care nu implică prezenţa fizică simultană a vânzătorului şi a consumatorului;

CONTRACT LA DISTANŢĂ: orice contract încheiat între vânzător şi consumator în cadrul unui sistem de vânzări la distanţă organizat, fără prezenţa fizică simultană a vânzătorului şi a consumatorului, cu utilizarea exclusivă a unuia sau a mai multe mijloace de comunicare la distanţă, până la şi în momentul în care este încheiat contractul, inclusiv orice comandă făcută de consumator şi care produce efecte obligatorii asupra lui;

COMUNICARE ELECTRONICĂ: informaţie în formă electronică, ce nu constituie document electronic, expediată, recepţionată şi stocată cu ajutorul mijloacelor electronice;

COMANDA ONLINE: comunicare prin intermediul mijloacelor electronice dintre vânzător şi cumpărător, prin care cumpărătorul intenţionează să cumpere bunuri de la vânzător, pe care acesta din urmă este de acord sa le vândă, iar cumpărătorul este de acord să le plătească. Pentru produsele care nu se află în stocul curent de marfă, vânzătorul le poate comanda la furnizor, în urma solicitării clientului în magazin, dar timpul de livrare pentru astfel de comenzi depăşeşte termenul obişnuit de livrare;

BUNURI: produse puse la dispoziţia Cumpărătorului spre vânzare de către Vânzător prin intermediul site-ului www.beznosschool.md;

3. TERMENI ŞI CONDIŢII

Site-ul www.beznosschool.md cuprinde orice fel de informaţii (texte, poze, baze de date, produse, preţuri, logouri, reclame), care constituie conţinutul site-ului, proprietatea companiei Perfect Beauty Face SRL. Orice preluare a conţinutului (integrală sau parţială) în alte scopuri decât în interes personal este sancţionată de legislaţia în vigoare a Republicii Moldova şi în special de prevederile referitoare la drepturile de proprietate intelectuală.

Informaţiile oferite în cadrul prezentului site sunt în limba română.

Accesarea şi/sau utilizarea site-ului de către cumpărător constituie ACCEPTAREA prezentelor condiţii şi manifestarea consimţământului cu privire la obligaţia de respectare a acestuia.

Orice informaţie privitoare la contractul încheiat între consumator şi Perfect Beauty Face SRL, comanda plasată se va stoca pentru un timp limitat şi va fi disponibilă pentru terţi la solicitarea autorităţilor statului cu drepturi competente de supraveghere şi control al serviciilor societăţii informaţionale (ex: Procuratura Generală, Ministerul Afacerilor Interne, Instanţa de Judecată, Serviciul Informaţii şi Securitate sau alte organe abilitate).

Ulterior prelucrării comenzii, vânzătorul nu îşi asumă răspunderea ce decurge din transmiterea eronată a datelor sale de consumator sau comanda eronat efectuată.

Orarul de funcţionare:

Comenzile pot fi plasate online în orice perioadă a zilei, dar perioada de procesare a acestora se desfăşoară zilnic în intervalul de timp:

Luni-Vineri între orele 09:00 – 18:00;

Livrarea și achitarea:

Livrarea mărfii se realizează în mod gratuit pe întreg teritoriul Republicii Moldova în intervalul de timp:

Luni – Vineri: de la 09:00 – 18:00, în decurs de 24-48 ore de la confirmarea comenzii.

Orice comandă confirmată implică vânzătorul şi consumatorul persoană fizică într-un contract la distanţă.

Momentul încheierii contractului de vânzare-cumpărare la distanţă între părţi, îl constituie momentul expedierii mesajului de confirmare a comenzii de către vânzător în adresa consumatorului.

Posibilităţi de comandă:

1. on-line pe site-ul www.beznosschool.md

2. prin intermediul numărului de telefon al serviciului call centru : +373 78 444 343

Achitarea produselor poate fi efectuată prin platforma electronica Paynet integrată pe site-ul www.beznosschool.md, în numerar sau la livrare.

4. CONDIŢII DE RETURNARE A MIJLOACELOR BĂNEŞTI ŞI A PRODUSELOR

Cumpărătorul achită produsul către curier în momentul când se realizează livrarea.

Consumatorul (persoana fizică) are dreptul de retur a produselor în termen de 14 zile de la achiziţionarea acestora.

Produsele vor fi returnate sau înlocuite doar în stare nouă în care au fost primite ( neutilizate) în ambalajul original şi însoţite de toate accesoriile şi documentele primite la livrarea acestora (garanția produsului și bonul fiscal), conform Anexei din Legea Nr. 105 din 13-03-2003 privind Protecția consumatorilor.

Returul va fi refuzat în cazul în care produsele nu sânt în stare vandabilă.

După primirea accesului la cursurile online achiziționate de către cumpărător, cursurile nu pot fi returnate.

Procedura de returnare a mijloacelor bănești, se efectuează de către Perfect Beauty Face SRL în termen de 1-5 zile lucrătoare din momentul recepţionării cererii de la Cumpărător. Cererea poate fi expediată la adresa electronică beznosmoldova@gmail.com și trebuie să conțină următoarele informații, după cum urmează: motivul restituirii produsului, numărul comenzii, actele ce dovedesc achitarea comenzii (bon fiscal), datele Cumpărătorului.

De asemenea returnarea mijloacelor bănești se realizează, atunci când Cumpărătorul se apropie cu produsul și toate documentele în original în showroom-ul Vânzătorului, la adresa or. Chișinău, str. Petru Zadnipru 9, of.1.

Produsele se vor returna de către Cumpărător către Vânzător.

5. OBLIGAŢIILE VÂNZĂTORULUI

Vânzătorul se obligă să pună la dispoziţia cumpărătorului, în mod gratuit, informaţii cu privire la produsele şi serviciile sale, pentru a atinge finalitatea menţionată în comanda online.

Vânzătorul se obligă să publice pe site-ul www.beznosschool.md informaţii cu caracter orientativ şi să prezinte informaţii despre produsele expuse spre comercializare de acesta, precum şi alte date considerate de Perfect Beauty Face SRL ca fiind de interes pentru CUMPĂRĂTORI.

Vânzătorul întreprinde acţiuni în mod constant pentru a prezenta informaţii cât mai corecte şi relevante pentru produsele oferite spre vânzare. Dacă preţurile sau alte informaţii despre produs au fost afişate greşit, Perfect Beauty Face SRL îşi rezervă dreptul de a nu-şi onora comanda şi de a anunţa potenţialul cumpărător despre eroarea intervenită, dacă livrarea nu s-a efectuat.

Imaginile produselor sunt afişate pe site cu titlul de prezentare. Produsele efectiv comandate pot fi diferite sub aspectul unor caracteristici (ex. nuanţe de culoare etc.) de aspectul real al produsului, în funcţie de lotul în care au fost fabricate.

La solicitarea şi cu acordul consumatorului, Perfect Beauty Face SRL poate recomanda cumpărătorului achiziţionarea altui produs de o calitate şi la un preţ echivalent cu cele solicitate în prima comanda. Comanda iniţială se consideră anulată la data confirmării comenzii produsului/ produselor ce înlocuiesc produsul iniţial.

Preţurile produselor sunt actualizate zilnic. Preţul produsului comandat este cel afişat la data plasării comenzii şi nu poate fi schimbat în momentul în care consumatorul a făcut comanda online.

Promoţiile sunt valabile:

– pentru perioade limitate de timp specificate pe pagina de prezentare a produselor/ bunurilor din magazinul online și pe paginile oficiale de socializare;

– în limitele stocurilor disponibile.

Perfect Beauty Face SRL nu este responsabil pentru prejudiciile create de informaţiile publicate în magazinul online din erori ce nu-i aparţin.

Perfect Beauty Face SRL îşi rezervă dreptul de a completa şi/sau modifica orice informaţie din magazinul online fară a anunţa în prealabil utilizatorii site-ului.

Perfect Beauty Face SRL îşi rezervă dreptul de a contacta vizitatorul site-ului pe email sau telefonic dacă în urma interacţiunii cu site-ul, acesta a completat datele sale de identificare şi contact şi solicită în mod expres orice tip de informaţie disponibilă sau vânzătorul are nevoie de informaţie suplimentară pentru realizarea drepturilor şi obligaţiilor sale.

6. OBLIGAŢIILE CONSUMATORULUI

Consumatorul îşi asumă obligaţiunea ca la plasarea comenzii să ofere date veridice despre sine.

Consumatorul îşi asumă obligaţiunea să achite integral şi la timp pentru produsele livrate de către Vînzător.

Consumatorul se obligă să nu utilizeze serviciile prestate de către Vînzător în scopuri nelegitime, frauduloase şi totodată nu va permite acest lucru nici persoanelor terțe. Cumpărătorul se obligă să respecte întocmai prevederile legislaţiei în vigoare a R. Moldova.

7. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Semnele grafice, denumirile, mărcile (cum sunt, de exemplu: numele site-ului şi a companiei Perfect Beauty Face) sunt proprietatea Perfect Beauty Face SRL şi nu pot fi preluate şi/sau folosite fără acordul prealabil scris al proprietarului.

Vizitatorul nu va copia, distribui, prelua, publica în scop comercial nici o informaţie conţinută de magazinul online www.beznosschool.md, fără acordul prealabil scris al titularului site-ului. Orice modificare neautorizată a site-ului este interzisă.

8. PUBLICITATE ŞI CONFIDENŢIALITATE

Cumpărătorul nu va face publice, unor terţi, prin orice mijloace, nici o informaţie cu caracter privat primită de la vânzător, sub sancţiunea obligării acestuia la plata de daune interese.

Vânzătorul îşi rezervă dreptul de a folosi informaţiile furnizate de către cumpărător în vederea realizării contractului la distanță. De asemenea, cumpărătorul nu va face publice nici unei terţe părţi nici-o informaţie cu privire la comandă fără acordul scris al Vânzătorului.

Vânzătorul îşi rezervă dreptul, de a stoca şi folosi în interes propriu, în scopul realizării activităţilor de marketing, orice informaţie furnizată de către cumpărător prin intermediul site-ului www.beznosschool.md. Vânzătorul nu va furniza nici unei terţe părţi informaţiile primite de la cumpărător.

La efectuarea comenzii, cumpărătorul va indica următoarele date: nume, prenume, adresa de livrare, adresa electronică, număr de contact.

Indicînd datele sale personale la înregistrarea comenzii, Cumpărătorul declară că acceptă prelucrarea acestora de către Perfect Beauty Face SRL, în scopul executării de către Perfect Beauty Face SRL a obligațiunilor față de Cumpărător precum şi întru informarea acestuia despre serviciile și promoțiile sale prin intermediul mesajelor electronice și SMS.

Perfect Beauty Face SRL este în drept să transmită cu acordul Cumpărătorului prin intermediul poştei electronice sau telefonului mobil mesaje cu scop informativ și publicitar. La rîndul său, Cumpărătorul este în drept de a refuza primirea unor asemenea informații. Mesaje şi informaţii referitoare la confirmarea comenzii vor fi transmise Cumpărătorului în mod automat prin intermediul poştei electronice sau prin apel telefonic.

9. TERMENI REMARKETING

La efectuarea comenzii pe site-ul www.beznosschool.md, Perfect Beauty Face SRL este în drept să utilizeze tehnologia „cookies„. Această tehnologie nu conține careva informații confidențiale, în consecinţă Perfect Beauty Face este în drept să transmită informații despre „cookies” părților terțe în scopuri statistice şi de optimizare a mesajelor de publicitate.

În cazul în care vizitatorii site-ului www.beznosschool.md nu sunt de acord cu utilizarea modulelor cookie, sunt în drept de a dezactiva afişarea anunţurilor precum şi de a opta pentru refuzarea utilizării de către noi a modulelor cookies.

10. LIMITAREA RĂSPUNDERII

Perfect Beauty Face SRL nu răspunde pentru prejudiciile create, din cauze ce exclud culpa sa, de nefuncţionarea magazinului online precum şi pentru cele rezultând din imposibilitatea accesării paginilor magazinului online (ex. defecţiuni la reţeaua de internet, defecţiuni tehnice a paginilor magazinului online etc.).

11. RISCURI ȘI RESPONSABILITĂŢI

Vânzătorul este responsabil de ambalarea corespunzătoare a bunurilor.

Riscul pierderii bunului se transferă la cumpărător în momentul predării efective a bunului.

Vânzătorul îşi asumă responsabilitatea livrării produselor comandate de cumpărător, personal sau prin intermediul unui terţ, costul livrării este plasat pe pagina web şi se efectuiază conform ofertei plasate de vânzător.

12. ACCEPTAREA BUNURILOR ŞI TRANSFERUL DE PROPRIETATE

Cumpărătorul are dreptul să nu accepte bunurile livrate în cazul în care acestea nu sunt conforme cu detaliile tehnice specificate în comandă. În acest caz vânzătorul îşi asumă responsabilitatea aducerii produselor în conformitate cu cele comandate de cumpărător.

Cumpărătorul este obligat să înainteze pretenţiile privind cantitatea şi calitatea produselor livrate la momentul recepţionării acestora de la curier. Ulterior recepţionării lor, Cumpărătorul pierde orice drept de a înainta careva pretenţii în acest sens.

13. FORŢA MAJORĂ

Forţa majoră, (eveniment imprevizibil, incontrolabil şi inevitabil ce afectează derularea contractului), exonerează de răspundere partea care o invocă.

Neexecutarea obligației este justificată dacă ea se datorează unui impediment în afara controlului debitorului și dacă debitorului nu i se putea cere în mod rezonabil să evite sau să depășească impedimentul ori consecințele acestuia.

14. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR ŞI LEGEA APLICABILĂ

Relaţiile contractuale dintre părţi sunt guvernate de legislaţia în vigoare a R. Moldova. Orice litigiu care nu poate fi soluţionat de către părţi pe cale amiabilă va fi trimis spre soluţionare instanţelor judecătoreşti competente ale R. Moldova.

Un LMS este prescurtarea pentru Learning Management System. Este un software care vă permite să automatizați, să gestionați și să captați învățarea sau formarea cu organizația dvs.

Avantajele sistemului de management al învățării (LMS) includ capacitatea de a captura instruirea conformității, reducerea timpului și efortului pentru gestionarea învățării la nivel organizațional, reducerea decalajelor de competențe cu o modalitate mai bună de a distribui și încuraja o cultură a învățării și de a crește vizibilitatea învățării. eficacitatea optimizării programelor.

Angajații învață adesea unii de la alții, iar cea mai mare parte a învățării într-o organizație este învățarea informală – sau învățarea în fluxul muncii. Este important să încurajăm și să capturați colaborarea la nivel de organizație pentru o productivitate sporită, învățare socială și comunicare între echipe.

Un software modern de învățare ar trebui să încurajeze învățarea colaborativă – capacitatea de a urmări și de a partaja actualizările colegilor, de a se alătura comunităților, de a discuta proiecte și de învățare și de a împărtăși aprecierea și cunoștințele în mai multe echipe. Pe măsură ce așteptările angajaților și abilitățile necesare se schimbă, este important să surprindeți învățarea informală și să promovați adoptarea sporită a unui sistem de învățare comun cu capabilități moderne.

Nu oferim teste gratuite. Dacă achiziționați și decideți în 30 de zile că Beznos School nu va fi potrivit pentru proiectul dvs., sunteți eligibil pentru rambursare conform politicii noastre de rambursare.

Tot ce cerem este ca, dacă întâmpinați un obstacol, să contactați echipa noastră de asistență pentru a vă putea oferi asistență?

Toți clienții primesc acces la ghiduri de pornire, documentație, forumuri comunitare și birou de asistență prin intermediul site-ului de asistență Beznos School. Vă rugăm să consultați Politica noastră de asistență pentru detalii suplimentare.

Oferim asistență 24/5 în primul rând prin forumuri și e-mail, ceea ce am considerat că este cel mai eficient mijloc atât pentru clienții noștri, cât și pentru personalul nostru de asistență.

Un LMS este prescurtarea pentru Learning Management System. Este un software care vă permite să automatizați, să gestionați și să captați învățarea sau formarea cu organizația dvs.

Avantajele sistemului de management al învățării (LMS) includ capacitatea de a captura instruirea conformității, reducerea timpului și efortului pentru gestionarea învățării la nivel organizațional, reducerea decalajelor de competențe cu o modalitate mai bună de a distribui și încuraja o cultură a învățării și de a crește vizibilitatea învățării. eficacitatea optimizării programelor.

Angajații învață adesea unii de la alții, iar cea mai mare parte a învățării într-o organizație este învățarea informală – sau învățarea în fluxul muncii. Este important să încurajăm și să capturați colaborarea la nivel de organizație pentru o productivitate sporită, învățare socială și comunicare între echipe.

Un software modern de învățare ar trebui să încurajeze învățarea colaborativă – capacitatea de a urmări și de a partaja actualizările colegilor, de a se alătura comunităților, de a discuta proiecte și de învățare și de a împărtăși aprecierea și cunoștințele în mai multe echipe. Pe măsură ce așteptările angajaților și abilitățile necesare se schimbă, este important să surprindeți învățarea informală și să promovați adoptarea sporită a unui sistem de învățare comun cu capabilități moderne.

Nu oferim teste gratuite. Dacă achiziționați și decideți în 30 de zile că Beznos School nu va fi potrivit pentru proiectul dvs., sunteți eligibil pentru rambursare conform politicii noastre de rambursare.

Tot ce cerem este ca, dacă întâmpinați un obstacol, să contactați echipa noastră de asistență pentru a vă putea oferi asistență?

Toți clienții primesc acces la ghiduri de pornire, documentație, forumuri comunitare și birou de asistență prin intermediul site-ului de asistență Beznos School. Vă rugăm să consultați Politica noastră de asistență pentru detalii suplimentare.

Oferim asistență 24/5 în primul rând prin forumuri și e-mail, ceea ce am considerat că este cel mai eficient mijloc atât pentru clienții noștri, cât și pentru personalul nostru de asistență.